RKO

RKO 2014 201539 czerwca uczniowie klasy 4, 5 i 6 pojechali na finał wojewódzkiego konkursu „ RKO to jest to!” do Częstochowy. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Karbowiak i Piotr Kasprzyk z klasy szóstej oraz Filip Wojtysek z klasy piątej.

Był to trzeci etap konkursu projektu pt „ABC młodego ratownika”współfinansowany przez Rzymskokatolicką Parafię NMP Różańcowej w Myszkowie – Mrzygłodzie oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszym etapie projektu uczniowie musieli wykonać plakat propagujący udzielanie pierwszej pomocy, następnie grupa 22 uczniów wzięła udział w certyfikowanym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Ostatecznie w szkolnym konkursie została wyłoniona najlepsza trójka, która posiadała największą wiedzę w zakresie ratowania ludzkiego życia i reprezentowała naszą szkołę.

W finale konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z rozwiązaniem testu teoretycznego oraz przebrnąć przez symulacjęzdarzeń, w których musieli wykazaćsięumiejętnościązachowania w sytuacjach zagrożeniażycia drugiego człowieka.

Pozostali uczniowie gorliwie dopingowali naszych reprezentantów, nawołując okrzykami do podjęcia większego wysiłku.

Pomimo tego, że nie udało nam się osiągnąć znaczącego sukcesu, wszyscy mogliśmy znacząco poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.