Konstytucja 3 Maja

kon 3maja 2014 20155W roku szkolnym 2014/15 akademię z okazji święta Konstytucji 3 Maja przygotowali pani Małgorzata Pawełczak i pan Adam
Kowalik wspólnie z uczniami klasy 5 i 6. Mottem uroczystości było: Nauczmy się tego kraju na pamięć, litera po literze, dzień po dniu…”

Uczniowie przedstawili krótki opis wydarzeń z II połowy XVIII wieku: rozbiory Polski, obrady Sejmu Czteroletniego, sylwetki osób zasłużonych dla kraju -  m.in.: Hugo Kołłątaja, Ignacego Krasickiego, Stanisława Staszica, Ignacego Potockiego.

Szóstoklasiści wcielili się w role mieszczan i szlachty entuzjastycznie nastawionych do reform w kraju. Nie zabrakło również postaci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i marszałka Stanisława Małachowskiego.

Zaśpiewano piosenki: Witaj majowa jutrzenko, Na krakowskim rynku oraz utwór Pytasz mnie.