Ciekawa prelekcja o pracy strażaków

prelekcja straz 2019W dniu 8 maja w klasie II odbyły się warsztaty edukacyjno-informacyjne na temat pracy strażaków, ich roli i znaczenia w życiu człowieka. Dzieci zapoznały się z ciekawym pokazem i prezentacją przygotowaną przez zaproszonych strażaków z PSP w Kłobucku. Zajęcia były bardzo pouczające i w dużej mierze przybliżyły tak ważną i odpowiedzialną pracę ludzi w tym zawodzie.